Pelgrim
"Het Pelgrimspad"
Praktijk voor hypnotherapie en psychologische hulpverlening
Jos Crijns, Sociaal Pedagoog/Andragoog
& Hypnotherapeut
Denemarkenstraat 11
6137 KT Sittard
Tel: 046-4583472
Belangstelling voor
een afspraak?
Klik hier!
Logo NBVH
Logo RBCZ
Jos Crijns

Wie is Jos Crijns en wat is zijn achtergrond

Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond ben ik meer dan 20 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg en deed ik als wijkverpleegkundige 15 jaar werkervaring op in de extramurale gezondheidszorg. Daarna was ik zo`n 20 jaar als leraar werkzaam in het voortgezet onderwijs en later als leerlingbegeleider betrokken bij leerlingenzorg.
In mijn werk als wijkverpleegkundige was het een van mijn taken om patiŽnten in hun ziekteproces en bij de gevolgen te begeleiden. Dit maakte mij er bewust van, welke gevolgen psychische- en sociale problemen bij het ontstaan van ziekten en aandoeningen kan hebben. Het gaf mij het inzicht, dat de oorzaak van een maagzweer, hoge bloeddruk, migraine of andere aandoeningen aan meer toegeschreven kan worden. Tijdens de opleiding Sociale Pedagogiek/Andragogiek ging ik mij via literatuurstudies en wetenschappelijk onderzoek verder in deze materie verdiepen. Dit bevestigde mijn visie, dat psychosociale begeleiding in de zorg en hulpverlening aan patiŽnten erg belangrijk kan zijn. In mijn werk ging ik mijn aandacht steeds meer verleggen naar de psychosociale begeleiding van kankerpatiŽnten. Via het IKL (Integraal Kankercentrum Limburg) ging ik gespreksgroepen voor kankerpatiŽnten en hun partners begeleiden. In de afstudeerfase van de opleiding Sociale Pedagogiek/Andragogiek maakte ik de keuze onderzoek te doen naar de mogelijke psychologische achtergrond bij het ontstaan van kanker. In mijn afstudeerscriptie met als titel "De betekenis van het heden voor het verleden" Psychosociale begeleiding van kankerpatiŽnten heb ik de invloed beschreven, die opvoeding psychisch en sociaal kan hebben bij het ontstaan van kanker.

Lichamelijke ziekten en aandoeningen staan nooit op zich alleen. Alle kennis en inzichten die ik door studie en werkervaringen heb opgedaan, hebben mij er bewust van gemaakt dat lichamelijke ziekten en aandoeningen niet alleen op zichzelf kunnen staan. Dit betekent dat ziekten als kanker en andere lichamelijke aandoeningen niet uitsluitend vanuit een lichamelijk mankement of gebrek gezien kunnen worden, maar dat ze vanuit een bredere visie benaderd moeten worden. Dit geeft aan, dat lichaam en geest niet los van elkaar gezien kunnen worden. Achter elke klacht, ziekte of gebrek gaat vaak veel meer schuil, dan dat we ogenschijnlijk vermoeden of kunnen waarnemen. Daarom moeten we dit soort problemen dan ook in een bredere context of kader plaatsen. Zo zal een kind met buikklachten niet alleen gebaat zijn bij een medische benadering, die zich beperkt tot het voorschrijven van medicijnen. Hierbij kan slechts sprake zijn van symptoombestrijding en wordt er aan het ware probleem, dat achter de klacht schuil gaat (faalangst, een pestprobleem of iets dergelijks) voorbijgegaan.

Opleidingsachtergrond:
Leraar biologie, natuur- en scheikunde
HBO-verpleegkundige intramurale- en extramurale gezondheidszorg
Hogere Kaderopleiding tot sociaal pedagoog/andragoog
NLP practitioner en coach
Hypnotherapeut
Gespecialiseerd PDS-therapeut