Pelgrim
"Het Pelgrimspad"
Praktijk voor hypnotherapie en psychologische hulpverlening
Jos Crijns, Sociaal Pedagoog/Andragoog
& Hypnotherapeut
Denemarkenstraat 11
6137 KT Sittard
Tel: 046-4583472
Mobiel: 06-20161700
Belangstelling voor
een afspraak?
Klik hier!
Logo NBVH
Jos Crijns

Wie is Jos Crijns en wat is zijn achtergrond

Vanuit mijn verpleegkundige achtergrond ben ik ruim 20 jaar werkzaam geweest in de gezondheidszorg, waarvan 15 jaar als wijkverpleegkundige in de extramurale gezondheidszorg. Daarnaast beschik ik over ruim 14 jaar onderwijservaring in de functie van leraar. Dit is enkele jaren geleden uitgebreid met een taak als leerlingbegeleider binnen leerlingenzorg. Als wijkverpleegkundige heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van cliŽnten in hun proces van ziek zijn en de gevolgen die dit voor hen heeft. De ervaringen in mijn werk maakte mij er steeds bewuster van dat psychische- en sociale factoren vaak van invloed zijn bij het ontstaan van lichamelijke ziekten en aandoeningen. Dit gaf mij het inzicht dat de oorzaak van een maagzweer, hoge bloeddruk, migraine en andere aandoeningen aan meer factoren kan toegeschreven worden. In de opleiding tot Sociaal Pedagoog/Andragoog heb ik mij verder in deze materie verdiept door literatuur en wetenschappelijk onderzoek. Hierin werd ik in mijn opvatting bevestigd, hoe belangrijk psychosociale hulpverlening in een proces van zorg is. In mijn werk ging ik mij steeds meer richten op het begeleiden van kankerpatiŽnten. Via het IKL (Integraal Kankercentrum Limburg) werd ik verantwoordelijk voor de begeleiding van gespreksgroepen voor kankerpatiŽnten en partners. In de afstudeerfase sociale pedagogiek/andragogiek koos ik ervoor om onderzoek te doen naar de psychologische achtergrond bij het ontstaan van kanker. In mijn afstudeerscriptie met als titel "De betekenis van het heden voor het verleden" Psychosociale begeleiding van kankerpatiŽnten, heb ik beschreven hoe opvoeding psychisch en sociaal van invloed is bij het ontstaan van kanker.

Lichamelijke ziekten en aandoeningen staan nooit op zich alleen. Alle kennis waar ik nu als mens en hulpverlener over beschik, hebben in mij het bewustzijn doen ontwaken, dat lichamelijke ziekten en aandoeningen niet op zichzelf staan. Dit betekent dat we ziekten als kanker en andere lichamelijke aandoeningen niet alleen als een mankement of gebrek van lichamelijke aard kunnen afdoen, maar dat we ze in een bredere context moeten plaatsen. Wat ooit in de geest gecreŽerd werd, zal uiteindelijk in de materie (het lichaam) tot uitdrukking gebracht worden. Dit geeft aan dat we lichaam en geest niet los van elkaar kunnen zien. Achter elke klacht, ziekte of aandoening gaat vaak veel meer schuil dan we ogenschijnlijk zouden vermoeden. Problemen zullen we dan ook in een breder kader moeten plaatsen. Zo is een kind met buikpijnklachten niet echt gebaat bij een medische benadering, waar de behandeling beperkt blijft tot het voorschrijven van medicijnen. Op deze manier wordt de aanpak van een probleem tot symptoombestrijding gereduceerd en gaan we aan de ware oorzaak achter het probleem (bijvoorbeeld faalangst, een pestprobleem of iets dergelijks) voorbij.

Opleidingsachtergrond:
Leraar biologie, natuur- en scheikunde
HBO-verpleegkundige instramurale- en extramurale gezondheidszorg
Hogere Kaderopleiding tot sociaal pedagoog/andragoog
Reiki-master
NLP practitioner en coach
Hypnotherapeut
Specialisatie: PDS-therapeut